Konkurs plastyczny „Wyjątkowa Rodzina na zastępstwo” skierowany dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej

Od 4 maja do 24 maja br. osobiście, pocztą, przekazując koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej dzieci i młodzież z rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Mogileńskiego mogą składać prace plastyczne w ramach konkursu pn.: „Wyjątkowa Rodzina na zastępstwo”.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami: Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniami.