Informacja o kursach specjalistycznych dla dzieci „MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ kursy specjalistyczne dla dzieci w wieku 11-13 lat pn.”MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”.

Adresatami kursu są dzieci w wieku 11-13 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kursy odbywać się będą w Toruniu i Bydgoszczy.

Informacje i program kursów, a także karta zgłoszeniowa w załączeniu:

Informacja o kursie cz.I Informacja o kursie cz.II

zaproszenie, harmonogram, program kursu

zgłoszenie na kurs