Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia”

Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa w czterech spotkaniach mających na celu poszerzenie wiedzy oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie aspektów pieczy zastępczej. Spotkania prowadziła psycholog p. Kinga Mickiewicz – Stopa. Dziękujemy opiekunom zastępczym za liczny i aktywny  udział w spotkaniach.

Dziękujemy również pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu za udostępnienie sali oraz zabezpieczenie cateringu podczas organizowanych spotkań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizując projekt „RODZINA W CENTRUM”  zaplanowało w następnym roku kolejne cztery spotkania dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.