Uchwała Nr XXVI/142/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/142/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/142/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r.