Kultura, sport, turystyka i rekreacja

Wnioski o dofinansowanie organizacji kultury, sportu, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co...
Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie Dom przeznaczony jest dla kobiet przewlekle psychicznie chorych Liczba miejsc: 98. Miesięczny koszt utrzymania mieszkanki: 3.074,73 zł. (Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 10.03.2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach) Koszt utrzymania mieszkańca w Domu...
Czytaj więcej

Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osób o otwartych sercach i pragnących pomóc tym, których życie zbyt wcześnie trudno doświadczyło. Poszukujemy osób, które pragnęłyby pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci nie...
Czytaj więcej