Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest udzielenie rodzinom i osobom dotkniętym przemocom i jej skutkami, rodzinom dysfunkcyjnym i w okresowym kryzysie pomocy poprzez wspieranie tych osób, prowadzenie krótkoterminowej pomocy psychologicznej, organizowanie grup wsparcia, upowszechnianie i popularyzacje wiedzy na temat kryzysu i radzenia sobie z nim, prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie i osób znajdujących się w kryzysie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie

ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
tel. (52) 318-90-55
(dyżury codziennie w godz. 17-19)
Dyżur telefoniczny pełniony jest całodobowo – kontakt za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji, tel. 997 (112- z tel. kom.) lub (52) 315-95-00

Poniżej Regulamin organizacyjny oraz Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie:

Regulamin organizacyjny OIK

Statut OIK