Informacja ze spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W dniu 29.08.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji Projektu „RODZINA W CENTRUM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami spotkania były osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej. Głównym tematem spotkania był „RAD- zaburzenia więzi u dzieci- diagnoza i terapia”, które prowadzone było przez specjalistę w tej dziedzinie psychologa Panią Kingę Mickiewicz- Stopa.

Uczestnicy spotkania mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje oraz wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wychowywania dzieci w środowisku zastępczym, a tym samym promowali rodzicielstwo zastępcze.