Informacja o odbytej konferencji pt. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do14 dzieci”

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyła się Konferencja dotycząca „Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.

Konferencję otworzyły Kierownik PCPR Maria Konkiewicz oraz specjalista ds. pieczy zastępczej Ewelina Michalak, które powitały przybyłych gości i przedstawiły program konferencji. Spotkanie poprowadziła psycholog z wieloletnim doświadczeniem związanym z pieczą zastępczą, mgr Kinga Mickiewicz- Stopa.

Głównym celem konferencji było promowanie pieczy zastępczej.

W konferencji udział wzięło 31 osób, w tym: kuratorzy sądowi, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej , w tym asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz pracownicy PCPR w Mogilnie.

Każdy z uczestników miał szansę na udział w dyskusji na temat różnych form pieczy zastępczej.