Aparat do leczenia bezdechu sennego – MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA!!

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia aparatu do leczenia bezdechu sennego. Sprzęt oddała osoba niepełnosprawna, która używała aparat bardzo rzadko. Aparat nie posiada maski. Osoby chętne do wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt z tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, osobisty: ul. Ogrodowa 10, lub telefoniczny: 52 315 90 31...
Czytaj więcej

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem kampanii jest przede wszystkim: bezpieczeństwo osób starszych, ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na...
Czytaj więcej

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastepczej

W dniach od 18.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowało zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w ilości 8 godzin. Kwalifikacji dzieci do udziału w powyższych zajęciach dokonał zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakwalifikował do udziału 21 dzieci Zajęcia realizowane...
Czytaj więcej

Wycieczka do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych

Dnia 5 września 2015 r. działająca na terenie Powiatu Mogileńskiego Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zorganizowała wycieczkę do Kruszwicy dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących z Powiatu Mogileńskiego. W wycieczce tej wzięło udział 40 osób, w tym: * 29 dzieci z rodzin zastępczych wraz z ich krewnymi rówieśnikami; * 4 członków rady w składzie:...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELNA DO PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Burmistrz Strzelna poszukuje do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają zapis w orzeczeniu o wskazaniu zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Miejsce pracy: Przyjezierze, ul. Świerkowa 13/1 lub Strzelno, u. Parkowa 10. Termin uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu to listopad/grudzień 2015 r. Osoby, które w swoich orzeczeniach nie...
Czytaj więcej

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” prowadzi od stycznia 2015 roku  Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON. Poniżej informacje dotyczące działania poradni:...
Czytaj więcej

Domowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego

Na terenie powiatu rypińskiego mieszka dziewczynka chorująca na mukowiscydozę. Mama dziewczynki jest zainteresowana możliwością skorzystania z domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to możliwe dzięki zebraniu się większej liczby osób chorujących na tę chorobę. Mama dziewczynki zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji do instytucji i osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które...
Czytaj więcej

POMOC DLA POGORZELCÓW

A P E L Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie informuje, że w wyniku zbiórki na rzecz pogorzelców zabezpieczono potrzebę odzieży dla W/w. W związku z powyższym Ośrodek informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2015 r. zawiesza przyjmowanie odzieży na rzecz pogorzelców. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z...
Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Wyrównajmy szanse” zorganizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Dnia 18.12.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Wyrównajmy szanse”. Z dniem 1 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie rozpoczęło realizację siódmej edycji projektu systemowego pod niezmienioną nazwą „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie...
Czytaj więcej

Szkolenie „Przemoc domowa a działanie służb” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 10.12.2014 r.

Dnia 10.12.2014 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, zgodnie  z art. 19 pkt 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, odbyło się szkolenie dla kierowników i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z czterech gmin Powiatu Mogileńskiego. W szkoleniu udział wzięli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji, dzielnicowi z...
Czytaj więcej