Powiązany

Zmiany w obsłudze interesantów!

Ogłoszenie o wykonywaniu zadań

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Mogilnie

            Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) informuję, że

od dnia 17 maja 2021r. przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w biurach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

Mając na względzie bezpieczeństwo zarówno interesantów jak i pracowników proszę o przestrzeganie następujących zasad:

  1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  2. dezynfekcja rąk po wejściu do urzędu za pomocą środków udostępnionych na korytarzach,
  3. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek,
  4. zachowanie odległości pomiędzy oczekującymi interesantami.