ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

OSOBY ZAINTERESOWANE

ZAPRASZAMY NA:

KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU RODZINNYCH

FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.06.2017 r.

W GODZ. 9.00-15.00

W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W KONFERENCJI ZAPRASZAMY

DO POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA W SIEDZIBIE CENTRUM

DO DNIA 23.06.2017 r.

W załączeniu:

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa