Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maj został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, z tej okazji życzymy rodzicom zastępczym dużo wytrwałości i cierpliwości, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji. Dziękujemy za Waszą wytrwałość i poświęcenie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Czytaj więcej

Uchwała Nr VII/33/11

Uchwała Nr VII/33/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej

Uchwała nr V/24/11

Uchwała nr V/24/11 w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/270/10

Uchwała nr XLVII/270/10 w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu terapii zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/264/10

Uchwała nr XLVII/264/10 w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Uchwała nr XLVII/263/10

Uchwała nr XLVII/263/10 w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.

Czytaj więcej