Uchwała Nr XXXVII/212/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia Uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. WTZ...
Czytaj więcej

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2022

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2022 Tekst programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/ Kierunki działań i warunki brzegowe programu: Kierunki działań i warunki brzegowe na rok 2022   Moduł I  terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2022 r. druki wniosków znajdują się w zakładce pliki do pobrania ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl  ...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIV/192/13

Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015 Uchwala z dnia 31 stycznia 2013 r...
Czytaj więcej