Archiwum autora: pcPR_red_2011

Informacja o możliwości składaniu wniosków do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że od dnia 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godzinach 7.30-14.00 w pok. nr 115 (I piętro) przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Uchwała z dnia 15.11.2019 r...
Czytaj więcej

Spotkanie dot.rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 25.11.2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu rodziny zastępcze oraz osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Uczestników spotkania w tematykę związaną z postępowaniem opiekuńczo-terapeutycznym wobec dziecka dotkniętego traumą wporwadziła dr Marta Małecka. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach...
Czytaj więcej

Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w Przyjezierzu

Po raz kolejny osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie oraz Pacówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Dnia 4 listopada 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24.10.2019 r...
Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie pn. „Seksualność dziecka – między normą a patologią” – 4.11.2019 r. w Przyjezierzu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE zaprasza na: SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI PN.: „SEKSUALNOŚĆ DZIECKA – POMIĘDZY NORMĄ A PATOLOGIĄ”, które odbędzie się 4 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00 W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU UL. ŚWIERKOWA 13/1 Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych pn. „Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu w Przysieku pn. „Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie?”, w dniach 28-29.11.2019 r. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linkach poniżej: zaproszenie na szkolenie -Nastolatek po stracie i traumie karta zgłoszeniowa – Nastolatek po traumie i stracie  ...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych pn. „Uzależnienia od nowoczesnych technologii – co jest po drugiej stronie?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu w Przysieku pn. „Uzależnienia od nowoczesnych technologii – co jest po drugiej stronie?”, w dwóch terminach do wyboru: 18-19.11.2019 r. lub 2-3.12.2019 r. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linkach poniżej: Zaproszenie na szkolenie Nowe technologie uzależnienia karta zgłoszeniowa na szkolenie...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych pn. „Praca z dziećmi będącymi ofiarmi przemocy seksualnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu w Przysieku pn.”Praca z dziećmi będącymi ofiarmi przemocy seksualnej”, w dwóch terminach do wyboru: 21-22.11.2019 r. lub 5-6.12.2019 r. Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linkach poniżej: Zaproszenie na szkolenie Przemoc seksualna karta zgłoszeniowa na szkolnie dot.przemoc seksual.  ...
Czytaj więcej