Archiwum autora: pcPR_red_2011

Uchwała Nr XLIII/243/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r.

Uchwała Nr XLIII/243/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XLIII24313 z 19.09.2013 r...
Czytaj więcej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 1)   przyznaje się pomoc na: a)  kontynuowanie nauki, b)  usamodzielnienie, c)  zagospodarowanie; 2)   udziela się pomocy w uzyskaniu: a)  odpowiednich warunków mieszkaniowych, b)  zatrudnienia.   Pomoc na kontynuowanie nauki Pomoc...
Czytaj więcej

Rodziny zastępcze

Kontakt: Magdalena Powała, Jagoda Małecka pok. nr 6 tel: 52 588 83 87 Informacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie prowadzi ciągły nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Wszystkich tych, którzy pragnęliby stworzyć dzieciom dom, obdarzyć je miłością, czułością, dać poczucie bezpieczeństwa serdecznie prosimy o kontakt! Informacje: Każde dziecko jest najszczęśliwsze i rozwija się w pełni...
Czytaj więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. z dniem 01.01.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Zarządzeniem Starosty Mogileńskiego stało się Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.             Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej...
Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Ekspert – Kujawy

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym Zaprasza do udziału w projekcie:  „Trening psychospołeczny, zawodowy i trening pracy – kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób niepełnosprawnych niezatrudnionych z województwa kujawsko – pomorskiego”  osoby niepełnosprawne, niepracujące zawodowo, zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie.   W ramach projektu oferujemy: ● Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych ● Poradnictwo psychospołeczne w formie grupowych warsztatów z...
Czytaj więcej

Podsumowanie projektu systemowego „Wyrównajmy szanse” w roku 2013

Dnia 10.12.2013 r. w Restauracji „Józefina” w Mogilnie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt „Wyrównajmy szanse” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję rozpoczęła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Pani Maria Konkiewicz, która przywitała przybyłych. Głos zabrał również Pan Jan Bartecki Przewodniczący Rady...
Czytaj więcej

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Zapraszamy chętne osoby do zapoznania się z procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Nr 4/2013 z dnia 01.10.2013 r. Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze...
Czytaj więcej