Uchwała Nr LI/277/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr LI/277/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr LI27714 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z PFRON