Uchwała Nr XLIII/243/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r.

Uchwała Nr XLIII/243/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XLIII24313 z 19.09.2013 r.