Zaproszenie do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Ekspert – Kujawy

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Zaprasza do udziału w projekcie: 

„Trening psychospołeczny, zawodowy i trening pracy – kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób niepełnosprawnych niezatrudnionych z województwa kujawsko – pomorskiego” 

osoby niepełnosprawne, niepracujące zawodowo, zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie.

 

W ramach projektu oferujemy:

● Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych

● Poradnictwo psychospołeczne w formie grupowych warsztatów z psychologiem

● Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w formie Indywidualnych konsultacji

Szkolenia:

√ Świadomie na rynku pracy

√ Skutecznie w miejscu pracy

● Szkolenia zawodowe:   

Pracownik małej gastronomii

√ Pracownik biurowy 

25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ODBĘDZIE PŁATNY STAŻ ZAWODOWY, TRWAJĄCY 3 MIESIĄCE!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapewniamy: stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia!

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie  zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się:

dnia 23.01.2014,  godz. 10.00-12.00

w Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65

Telefon kontaktowy: 796 952 676