Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie

Z dniem 3 października powołano Społeczną Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie, w jej skład weszli:

1. Stanisław Bielecki – Przewodniczący,

2. Lucyna Lepczyńska – Wiceprzewodnicząca,

3. Adam Tomaszewski – Sekretarz,

4. Róża Manuszewska – Nowacka – Członek Rady,

5. Jerzy Burzyński – Członek Rady

Pierwsze posiedzenie Społecznej Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło sięw dniu 2 listopada 2011 r.