Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-współdziałanie instytucji”

Dnia 13 czerwca 2011 r. w Inowrocławiu odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- współdziałanie instytucji” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Zakres tematyczny konferencji przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy, którego głównym zakresem działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie rozpoczął Teatr „Azyl”z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej działający przy II Pułku Komunikacyjnym w Inowrocławiu pod kierownictwem pani Danuty Łazur. Młodzież przedstawiła dramat pt.,, Bici Biją”. Reżyserem spektaklu był Pan Andrzej Antczak, aranżacja muzyczna natomiast została przygotowana przez Pana Marka Biczkowskiego. Wykłady poprowadzili członkowie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące tematy: „Przemoc domowa-kto jest ofiarą, a kto sprawcą przemocy”- Luis Alarcon Arias Prezes Stowarzyszenia, „Sytuacja ofiar i sprawców przemocy”- Anna Wiechcińska, „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy-ochrona ofiar”- Grzegorz Wrona, „Współpraca służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie-praca w zespołach interdyscyplinarnych”- Wanda Paszkiewicz.

Na zakończenie konferencji głos zabrała Pani Mariola Tuszyńska- Rzecznik Praw Ofiar przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu prezentując wyniki dotyczące przemocy domowej na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz działalność biura rzecznika.

W konferencji wzięły także udział osoby zajmujące się zjawiskiem przemocy z terenu Powiatu Mogileńskiego. Uczestniczyli w niej sędziowie oraz kuratorzy Sądu Rejonowego w Mogilnie prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Mogilnie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie, pracownicy socjalni z gmin Powiatu Mogileńskiego oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Konferencja ta była niezwykłą szansą na pogłębianie i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej tematyki przemocy jak i do zapoznania się z nowatorskim podejściem do pracy zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy.