Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maj został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, z tej okazji życzymy rodzicom zastępczym dużo wytrwałości i cierpliwości, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji. Dziękujemy za Waszą wytrwałość i poświęcenie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

Dopiero wtedy osiąga się wielkość

i wtedy się ona ujawnia,

gdy człowiek umie służyć”

Kard. Stefan Wyszyński

PODZIĘKOWANIE

DLA

SZ. P. Rodziców Zastępczych

za pełnienie funkcji rodziny zastępczej, za bezgraniczne zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, owocną współpracę i ofiarność w realizowaniu wspólnych zamierzeń, bezinteresowną pracę, a także podejmowane inicjatywy na rzecz dzieci pozbawionych opieki i rodzicielskiej miłości, ich zrozumienie i cierpliwość oraz wytrwałość w spełnianiu marzeń,

życząc dalszych sukcesów, satysfakcji oraz pomyślności

Podziękowanie