Informator – baza teleadresowa

Wykaz jednostek, placówek, organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

powiat mogileński

Lp. Nazwa instytucji/placówki/organizacji Adres Adres email Numer telefonu Uwagi
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno pcpr@pcpr-mogilno.pl 52 588 83 87 Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy – realizacje programów korekcyjno-edukacyjnych
2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno psycholog@pcpr-mogilno.pl 52 588 83 89 psycholog
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie gops@ug.jeziorawielkie.pl 52 318 72 20  
4 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno sekretariat@mgopsstrzelno.pl 52 569 14 47

782 181 095

terapeuta uzależnień,

psychoterapeuta

5 Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Strzelnie ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno sekretariat@mgopsstrzelno.pl 52 569 14 47

782 181 095

 
6 Stowarzyszenie „Zgoda na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi” Wronowy 28, 88-320 Strzelno      
7 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” Wójcin 185, 88-324 Jeziora Wielkie   601 675 142  
8 Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Kwiecie” Kwieciszewo 1, 88-300 Mogilno      
9 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Weterani Pracy ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno      
10 Stowarzyszenie Rodzin ALVIRA ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno      
11 Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno ul. Władysława Bartoszewskiego ½, 88-300 Mogilno   695 258 020  
12 Fundacja MILDA Jeziora Wielkie 101, 88-324 Jeziora Wielkie      
13 Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym „AZYL” Gozdanin 43, 88-330 Gozdanin      
14 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno   606 512 857  
15 Stowarzyszenie „Widzących Więcej” ul. Benedyktyńska 19, 88-300 Mogilno   605 769 196  
16 Stowarzyszenie PAX POLONIA Kamionek 1, 88-300 Mogilno      
17 Stowarzyszenie „Z Sercem do Ludzi” Wylatowo 18, 88-300 Mogilno