Działania projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” zrealizowane w roku 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że w roku 2022, w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” zrealizowano:

  • 160 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno-psychologicznego,
  • 30 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno- pedagogicznego,
  • 94 godziny specjalistycznego poradnictwa logopedycznego.
  • 40 godzin superwizji rodzin zastępczych,
  • 4 grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,
  • 4 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych nt.: „Złość, która nie krzywdzi”, „Zaburzenia opozycyjno – buntownicze”, „Zaburzenia odżywiania”, „Oswoić lęki”.
  • 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne nt:

„Tolerancja i szacunek dla odmienności”, „Krok w dorosłość, czyli krótki przewodnik po usamodzielnieniu”, „Uczymy się efektywnie komunikować” – 2 warsztaty, „Jak budować pewność siebie”, „Przyjaźń”.

  • 2 cykle warsztatów „Moje emocje”,
  • 7 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą nt.:

„Moje i Twoje emocje” – 2 warsztaty, „Być asertywnym”, „Trening umiejętności społecznych”, „Asertywność”, „Trening budowania pozytywnej samooceny”, „Przywiązanie. Rola więzi z rodzicami biologicznymi”.

  • 1 spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci pn. Wpływ traum i trudnych doświadczeń na kształtowanie się tożsamości dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”.