„Przystanek DOM” konkurs plastyczny skierowany dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Mogileńskiego

Od 4 kwietnia do 6 maja br. osobiście, pocztą, przekazując koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub wychowawcy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie dzieci i młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Mogileńskiego mogą składać prace plastyczne w ramach konkursu pn. „Przystanek DOM”

W załączeniu Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami: Regulamin Konkursu Plastycznego „Przystanek DOM”.