Podsumowanie projektu „Rodzina w Centrum 3”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM 3” ZA 2021r. 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że w ramach realizacji partnerskiego projektu „Rodzina w Centrum 3” skierowanego do mieszkańców Powiatu Mogileńskiego, kompleksowym wsparciem objęto: rodziny naturalne borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą. Dodatkowo w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej wsparcie otrzymała: kadra placówki opiekuńczo – wychowawczej, przedstawiciele powiatowych instytucji pomocowych. Ciekawa i bogata oferta zachęciła naszych mieszkańców do korzystania z usług różnych specjalistów, z czego w 2021 roku zostało zrealizowanych:

        Działania projektowe przyczyniły się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez świadczenie specjalistycznych usług.

     Tematyka warsztatów obejmowała następującą problematykę: „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Komunikacja Rodzic – Dziecko”, „Seksualność dzieci i młodzieży”, „Uczymy się efektywnie komunikować”, „Być asertywnym”, „Przyjaźń”, „To właśnie ja. Jak budować pewność siebie”, „Trening budowania pozytywnej samooceny”, „Być asertywnym”, „Asertywność”, „Moje i Twoje emocje”, „Rola więzi z rodzicami biologicznymi. Aspekt przywiązania bezpiecznego i poza bezpiecznego”, „Trening umiejętności społecznych”, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i rodzicielskiemu czyli jak zbudować codzienną siłę i odporność psychiczną”.

     Pomimo trudnych warunków epidemicznych panujących w kraju, wszystkie nasze formy wsparcia zostały zrealizowane stacjonarnie. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział łącznie 146 mieszkańców Powiatu Mogileńskiego.

     Bardzo DZIĘKUJEMY wszystkim osobom zaangażowanym w organizację poszczególnych działań. Szczególne podziękowania kierujemy do Uczestników projektu. Wspólna praca jaką wykonaliśmy w ramach spotkań i warsztatów była ciekawym i ważnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Oczywiście liczymy na Waszą obecność w kolejnych latach.

     Kierujemy również słowa podziękowania za współpracę do: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Partnera wiodącego, Starostwa Powiatowego w Mogilnie, Fundacji Gospodarczej Pro Europa w Toruniu – realizatora zaplanowanych form wsparcia. Realizacja projektu przyczyniła się również do zacieśnienia współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z Powiatu Mogileńskiego. Utrzymywana była ścisła współpraca z ich przedstawicielami (asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi) w celu opracowywania wspólnej ścieżki wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Z tego powodu również i kadrze pomocy społecznej należą się podziękowania.

    To również dzięki ogromnemu wysiłkowi włożonemu przez kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, specjalistów pracy socjalnej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalisty wsparcia rodziny, obsłudze księgowej), wszystkie zaplanowane działania miały szansę na realizację i zostały prawidłowo rozliczone.

     Chcielibyśmy również podkreślić fakt, iż Minister Marlena Maląg w bieżącym roku wręczyła w Pałacu Prezydenckim nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku. Nagrodę zespołową otrzymał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, za realizację licznych działań wspierających rodzinę, w tym m.in. za projekt partnerski „Rodzina w Centrum”.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mogilnie