3 lata Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie