Nie ma Jej z nami, ale pozostanie zawsze w naszych sercach