„Wsparcie – oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie”