Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych – sprawdź, gdzie znajdziesz wsparcie w województwie kujawsko-pomorskim!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania zleconego organizacjom pozarządowym finansuje pomoc psychologiczną. Wsparcie dostępne jest w różnych formach, dostosowanych do potrzeb w sytuacji pandemii (spotkanie z psychologiem, terapeutą w domu, rozmowa online czy terapia indywidualna w tym również z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych). Poniżej wykaz organizacji pozarządowych wspierających psychologicznie osoby z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko – pomorskim: