Powiązany

Zmiany w obsłudze interesantów!

Ogłoszenie

o ograniczeniach w wykonywaniu zadań

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

z dnia 15 lutego 2021 r.

Na podstawie § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.), w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuje się o wprowadzonych zmianach w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie:

Do dnia 28 lutego 2021 r. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami mającymi na celu maksymalne ograniczenie kontaktów bezpośrednich celem zmniejszenia ryzyka zakażenia.

  1. Ustalono godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie: w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach 7:30 – 14:00,
  2. W czasie godzin urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zamknięte pozostają wejścia do budynku,
  3. Zachęca się interesantów do załatwiania spraw listownie (ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno), telefonicznie (52 588 83 85,6,7,8,9,90), mailowo (pcpr@pcpr-mogilno.pl) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  4. Pisemne wnioski i podania interesanci mogą składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w wyznaczonym miejscu przy drzwiach głównych budynku przy ul. Ogrodowej 10,
  5. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy, przyjęcia stron odbywają się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w  wyznaczonym pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności (maski, rękawice, dezynfekcja, odległości),
  6. Dokumenty składane do urzędu jak i przesłane pocztą podlegają dezynfekcji.
  7. Informacje i wnioski znajdują się na stronie internetowej pod adresem: pcpr-mogilno.pl.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

        Agnieszka Szulc