Możliwość wsparcia on-line lub telefonicznie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, istnieje możliwość skorzystania z następujących form wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”: specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz superwizji rodzin zastępczych w formie telefonicznej lub/i on-line za pośrednictwem ogólnodostępnych komunikatorów, np. Skype, Messenger lub Whatsapp (w zależności od możliwości technicznych uczestników projektu i prowadzących poradnictwo).

Jednocześnie informujemy, że aktualnie ze wsparcia w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” mogą również skorzystać osoby przebywające w kwarantannie, niezależnie czy są w grupie docelowej projektu.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia prosimy o zgłoszenie tego faktu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30 telefonicznie: 600 423 765 / (52) 315 90 31 lub mailowo: pcprmogilno@op.pl.