Informacja o możliwości składaniu wniosków do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że od dnia 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godzinach 7.30-14.00 w pok. nr 115 (I piętro) przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz formularz rekrutacyjny dla kandydatów na uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” wraz z wzorami potrzebnych oświadczeń dostępne na stronie internetowej:

https://www.rops.torun.pl/1159-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

Wszystkich dodatkowych informacji udziela Regionaony Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.