Zaproszenie do udziału w grupach wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zaprasza opiekunów pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej do udziału w grupach wsparcia realizowanych w ramach projektu partnerskiego „RODZINA W CENTRUM 2”.

Celem grup wsparcia jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami, wymiana doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich zmierzających do zapobiegania wypaleniu.

Terminarz spotkań grup wsparcia:

03.09.2019 r. w godz. 9-13

08.10.2019 r. w godz. 9-13

05.11.2019 r. w godz. 9-13

Grupy wsparcia prowadzone będą przez psychologa Panią Marię Nowak i odbywać się będą w siedzibie tut. Centrum w sali nr 115.