Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w dniach 18-19.09.2019 r., pn. „Zaburzenia więzi – charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w dwudniowym szkoleniu w dniach 18-19 września 2019 r.,  pn. „Zaburzenia więzi – charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej”.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa dostępna w linkach poniżej:

Zaproszenie na szkolenie zaburzenie więzi.

karta zgłoszeniowa na szkolenie zaburzenia więzi