Kujawsko-Pomorski Piknik Zawodowy w Toruniu

Dnia 15.06.2019 r. wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej z Marcinkowie mieli możliwość uczestniczenia w „Kujawsko-Pomorskim Pikniku Zawodowym”, organizowanym przez Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca, Władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydarzenie odbyło się w Hali widowiskowo-sportowej „Arena” w Toruniu. Dzieci i młodzież uczestnicząca w pikniku korzystała z następujących stref tematycznych:

– strefa dla najmłodszych,

– strefa smaku,

– jarmark zawodowy,

– strefa sportu,

– strefa edukacyjna,

– strefa dla kadr.

Rolą pikników zawodowych jest integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej oraz lokalnymi branżami, firmami, prezentacja branż zawodowych, które w przyszłości mogą się stać docelowym miejscem pracy, zapoznanie się z ofertą edukacyjną lokalnych szkół średnich oraz rozrywką dla najmłodszych przez obcowanie z różnymi zawodami.

Aktywność podczas pikniku umożliwiła wychowankom odbiór ciekawych nagród i upominków.

Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa oraz miło spędzony czas.