SPOTKANIE DOT. ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „RODZINA W CENTRUM 2”

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „ Rodzina w Centrum 2”.

Rodziny zastępcze, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, instytucji oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, kadra placówki opiekuńczo – wychowaczej w Marcinkowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie mieli możliwość wzmacniania swoich kompetencji w tematyce związanej z traumą. W zakres tematyczny uczestników spotkania wprowadziła psycholog, psychotraumatolog – p. Marta Turza.

Spotkanie stanowiło okazję do poszerzenia wiedzy, wzmacniania kompetencji, wymiany dobrych praktyk oraz wielowymiarowej współpracy pomiędzy osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.