Zaproszenie na kurs specjalistyczny dla dzieci „Efektywna nauka” w ramach realizacji Projektu RODZINA W CENTRUM 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza dzieci w wieku 9-10 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na kurs pt. „Efektywna nauka”,w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2”.

Kursy odbywają się według załączonego harmonogramu harmonogram-wersja ost.  w następujących miejscach:

Toruń – kurs rozpoczyna się 8 kwietnia

Bydgoszcz – kurs rozpoczyna się 9 kwietnia 2019 r.

 

Zasady naboru:

1. Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich terminach kursu.

2. Udział w kursie, materiały szkoleniowe, wyżywienie są bezpłatne.

3. Rodzice zastępczy/rodzice naturalni są zobowiązani do przywożenia i odbierania dzieci uczestniczących w kursie.

4. Uczestnikom zostaną zwrócone koszty dojazdu przez Wykonawcę, na zasadach określonych w projekcie.

Program kursu dostępny jest pod linkiem: program kursu Efektywna Nauka.

Opiekunów dzieci chętnych do wzięcia udziału w w/w kursie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (pokój nr 115, I piętro) w celu dokonania procesu rekrutacji.