Uchwała nr XLVII/264/10

Uchwała nr XLVII/264/10 w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.