ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze, kadrę RDD, Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w następujących dwudniowych szkoleniach:

1. „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne” – w terminie 19-20 listopada 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie

karta zgłoszeniowa na szkolenie z depresji

2. „Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m. in. FAS, ADHD i inne” – w terminie 3-4 grudnia 2018 r.

Psychodietetyka – zaproszenie

karta zgłoszeniowa na szkolenie z psychodietetyki