Warsztaty socjoterapeutyczne w Przyjezierzu

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Przyjezierzu

W dniach 20-24 sierpnia 2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu mogileńskiego. Łączna liczba godzin warsztatów wyniosła 15 godzin dla każdej z dwóch utworzonych grup socjoterapeutycznych. Zajęcia zostały zrealizowane przez dwóch psychologów i socjoterapeutów – Agatę Borzyszkowską i Joannę Gałęzewską.

Rekrutację do grupy przeprowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, którzy na podstawie obserwacji i rozmowy z opiekunami zastępczymi wytypowali 28 dzieci w wieku 7-16 lat do zajęć socjoterapeutycznych oraz 3 w wieku przedszkolnym do zajęć animacyjnych.

Celem warsztatów socjoterapeutycznych była profilaktyka zachowań agresywnych i autoagresywnych, a także kształtowanie i rozwój kompetencji społecznych, w szczególności: umiejętności pozbawionego agresji komunikowania się niewerbalnego i werbalnego, przezywania informacji o sobie, umiejętności udzielania wzmocnień społecznych, umiejętności autoprezentacji, trening asertywności. W/w warsztaty miały również pomóc dzieciom w budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz w zwiększeniu poczucia własnej wartości, a ponadto stanowiły okazję do odreagowania napięć emocjonalnych.

Poza warsztatami uczestnicy każdego dnia mieli również możliwość wzięcia udziału w takich zajęciach animacyjnych prowadzonych przez Grzegorza Narożniaka, jak: gry i zabawy sportowe, spacery na plażę, rysowanie, układanie puzzli, zajęcia sportowe na plaży, czy spędzanie czasu na placu zabaw.

Podczas całego tygodnia warsztatów i zajęć dzieciom zapewniono śniadanie, podwieczorek, obiad oraz napoje. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników dodatkowo czuwało 4 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.