Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

     Dnia 7 czerwca br. po raz kolejny opiekunowie zastępczy oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, które zorganizowane zostało w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Tematem spotkania były „Procesy poznawcze w przebiegu zaburzeń dziecięcych”, w którego treść wprowadziła uczestników psycholog p. Kinga Mickiewicz – Stopa.

     Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”.