Zaproszenie na 3 dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych, RDD i POW typu rodzinnego

W załączeniu zaproszenia na 3 dwudniowe szkolenia z zakresu:

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  2. Komunikacja w rodzinie,
  3. Jak pracować z dzieckiem po stracie i traumie.

Zaproszenie na kurs pierwsza pomoc

Karta zgłoszeniowa na pierwsza pomoc

 

Zaproszenie na szkolenie komunikacja (1)

Karta zgłoszeniowa na komunikacje

 

Zaproszenie na szkolenie strata i trauma

Karta zgłoszeniowa trauma