Informacja o konferencji z dnia 13 kwietnia 2018 roku pt. „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”

Dnia 13.04.2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu po raz kolejny odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

            Tematem przewodnim spotkania były „Zachowania agresywne i buntownicze wychowanków rodzin zastępczych”, które poprowadziła psycholog p. Kinga Mickiewicz-Stopa.

            W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie zastępczy, psychologowie, pedagodzy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz p. Anna Buczyńska przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, która zapoznała uczestników spotkania z ofertą dotyczącą możliwości skorzystania z kursu efektywnej nauki dla dzieci oraz kursu wspomagającego rozwój i naukę dla rodziców w ramach realizacji projektu pn.”Rodzina w Centrum”.

            Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i owocne spotkanie a pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej za profesjonalną obsługę.