Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXXVI/212/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r.