Uchwała nr XLVII/263/10

Uchwała nr XLVII/263/10 w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.