Uchwała Nr V/22/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/22/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza sie środki PFRON