Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2014 zostało przedstawione podczas Rady Powiatu w dniu 16.03.2015 r.  Poniżej treść sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2014