POMOC DLA POGORZELCÓW

A P E L

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie informuje, że w wyniku zbiórki na rzecz pogorzelców zabezpieczono potrzebę odzieży dla W/w. W związku z powyższym Ośrodek informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 16.03.2015 r. zawiesza przyjmowanie odzieży na rzecz pogorzelców.


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, jaki miał miejsce 11 marca 2015 roku w Strzelnie przy ulicy Inowrocławskiej 21 oraz Lipowej 1.

Pożar strawił dorobek całego życia wielu rodzin. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
W sprawie pomocy rzeczowej prosimy kontaktować się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelnie ul. Sportowa 6 pod nr telefonu 52 5691447. Pomoc finansowa może zostać przekazana na specjalnie utworzony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Strzelnie
nr konta 16 8159 0003 2001 0008 4488 0004 z dopiskiem „dla ofiar pożaru”

Mieszkańcy Mogilna i okolic chcący pomóc pogorzelcom ze Strzelna proszeni są o przekazywanie pomocy rzeczowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, wejście B, pokój Nr 5,6,7 – do godz.15:30,

po godz. 15.30 – po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 600 423 764